Cu ce va putem ajuta?

+40 332 228 128

(9:00–15:00)

Meniu

Termeni și Condiții

Societatea comercială
Shopen Group s.r.o.
Cu sediul social la adresa Purkyňova 3050/99a, 61200 Brno, Republica Cehă
număr de identificare: 29365252
înscrisă în Registrul Comerțului la Tribunalul Regional din Brno, Secția C, dosar 75661
pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului online situat la adresa de internet www.bagalio.ro

 

1 DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1  Acești Termeni și Condiții (mai departe doar „Termeni și Condiții”) ale societății Shopen Group sro, cu sediul social la Purkyňova 3050 / 99a, 61200 Brno, număr de identificare: 29365252, înscrisă în Registrul Comerțului la Tribunalul Regional în Brno, Secțiunea C, dosarul 75661 (denumit în continuare „vânzător”) în conformitate cu prevederile secțiunii 1751 (1) din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil (denumit în continuare „Codul civil”) reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg în legătură cu sau în temeiul contractului de cumpărare (denumit în continuare „contractul de cumpărare”) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare „cumpărător”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de către vânzător pe site-ul aflat la adresa de internet www.bagalio.ro (denumit în continuare „site-ul”), prin interfața site-ului (denumită în continuare „interfața web a magazinului”).

1.2 Condițiile comerciale nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care plasează comanda de bunuri în cadrul activității sale de afaceri sau în cadrul exercitării unei profesii independente.

1.3 Contractul de vânzare–cumpărare poate conține dispoziții care diferă de termenii și condițiile prezente. Dispozițiile diferite din contractul de vânzare–cumpărare au prioritate față de prevederile generale din Termeni și Condiții.

1.4 Dispozițiile acestor Termeni și Condiții constituie parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare. Atât contractul de vânzare-cumpărare cât și termenii și condițiile sunt întocmite în limba română. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limba română.

1.5 Vânzătorul poate modifica sau completa formularea termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile în vigoare în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

 

2 CONTUL DE UTILIZATOR

2.1 Cumpărătorul poate folosi interfața de utilizator (mai departe „contul de utilizator”) pentru a comanda bunuri. Dacă interfața web a magazinului o permite, cumpărătorul poate comanda produse fără înregistrare, direct din interfața web a magazinului.

2.2 Cumpărătorul este obligat să prezinte informații corecte și veridice, atât la înregistrarea pe site cât și la plasarea comenzii. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile din contul său de utilizator oricând intervin modificări. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator precum și la comandarea mărfurilor sunt considerate de către vânzător a fi corecte.

2.3 Accesul la contul de utilizator este securizat prin nume de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului său de utilizator.

2.4 Cumpărătorul nu are dreptul să permită unei terțe persoane folosirea contului său de utilizator.

2.5 Vânzătorul poate anula contul de utilizator, de exemplu dacă cumpărătorul nu și-a folosit contul de utilizator de peste 2 ani, sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile din contractul de cumpărare (inclusiv Termenii și Condițiile).

2.6 Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că contul său de utilizator nu este disponibil non-stop, datorită necesității întreținerii echipamentelor hardware și software ale vânzătorului, eventual a necesității întreținerii sistemelor hardware și software aparținând unor terțe părți.

 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPǍRARE

3.1 Orice prezentare a mărfurilor plasate în interfața web a magazinului are caracter informativ, vânzătorul nefiind obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. Prevederile art.1732 alin.2 din Codul civil nu se aplică.

3.2 Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile produselor individuale și costul returnării produselor, în cazul în care aceste produse nu pot fi, prin natura lor, returnate prin poșta obișnuită. Prețurile mărfurilor sunt afișate inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.

3.3 Interfața web a magazinului conține și informații despre costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor prezentate în interfața web a magazinului sunt valabile numai pentru mărfurile livrate pe teritoriul România.

3.4 Pentru a plasa o comandă, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în principal informații despre:

3.4.1 produsele comandate (produsele comandate sunt „introduse” de către cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),

3.4.2 modalitatea de plată a prețului de achiziție al mărfurilor, informații privind modul de livrare solicitat pentru mărfurile comandate, și

3.4.3 informații privind costurile asociate livrării mărfurilor (mai departe „comanda”).

3.5 Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are opțiunea de a o verifica și de a modifica orice informație, pentru a da cumpărătorului posibilitatea de a detecta și de a corecta eventualele erori la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului dând clic pe butonul „COMANDĂ”. Informațiile menționate în comandă sunt considerate de către vânzător a fi corecte. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va confirma cumpărătorului acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa de poștă electronică a cumpărătorului, specificată în contul de utilizator al acestuia sau în comandă (mai departe „adresa de e-mail a cumpărătorului”).

3.6 Vânzătorul are întotdeauna dreptul ca, în funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile estimative de transport) să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.7 Contractul dintre vânzător și cumpărător se consideră încheiat la momentul confirmării de primire (acceptare) a comenzii, care este trimisă de către vânzător cumpărătorului prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător în cadrul utilizării mijloacelor de comunicare la distanță în scopul încheierii contractului de vânzare-cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile convorbirilor telefonice) vor fi suportate de cumpărător, întrucât aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

3.9 Cumpărătorul poate anula comanda fără a oferi un motiv, și anume prin telefon, la numărul 722 933 770, sau prin e-mail la adresa info@bagalio.ro.

 

4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATǍ

4.1 Conform contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate achita vânzătorului prețul produselor și orice costuri asociate cu livrarea acestora într-unul din următoarele moduri:

  • în numerar la livrare, la locul specificat de cumpărător în comandă;
  • prin transfer bancar în contul vânzătorului;
  • fără numerar, prin intermediul sistemului de plată online.

4.2 Odată cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului și suma convenită reprezentând costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor. Dacă nu se specifică altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării produselor.

4.3 Vânzătorul nu solicită de la cumpărător un avans sau o altă plată similară. Acest lucru nu afectează prevederile articolului 4.6 din Termeni și Condiții, referitoare la obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4 În cazul plății în numerar sau a plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la preluarea mărfii. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 14 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.5 În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să specifice simbolul variabil de plată la efectuarea transferului. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este considerată îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul vânzătorului.

4.6 Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care cumpărătorul nu oferă o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte de expedierea mărfurilor către cumpărător. Prevederile secțiunii 2119 (1) din Codul civil nu se aplică.

4.7 Reducerile la prețul bunurilor oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8 Dacă este o practică obișnuită în relațiile de afaceri, sau dacă reglementările legale general obligatorii prevăd astfel, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal – o factură – referitoare la plățile efectuate în baza contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată (TVA). Documentul fiscal – factura -  este emisă de vânzător către cumpărător după plata prețului mărfurilor, și o trimite sub formă imprimată pe hârtie, împreună cu marfa, la adresa de livrare a cumpărătorului.

4.9 Vânzătorul expediază bunurile imediat după primirea confirmării plății.

4.10 Datele personale introduse de cumpărător în sistemul de internet banking sunt protejate de gateway-urile de plată bancare și nu intră în gestionarea terților. Procesatorii de plăți văd doar informațiile furnizate de bancă odată cu tranzacția trimisă.

4.11 Prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul își exprimă acordul vânzătorului pentru prelucrarea datelor sale de contact, până la anularea expresă, în scris, a acestui acord. Detaliile de contact furnizate de cumpărător la momentul comenzii servesc doar pentru uzul vânzătorului și nu vor fi furnizate altor entități, cu excepția procesatorilor de plăți.

4.12 Plăți repetate:

4.12.1 În scopul achitării comenzii, plătitorul are posibilitatea de a utiliza plata cu cardul online. La prima plată se afișează un gateway de plată standard, unde plătitorul introduce detaliile cardului de plată și detaliile de autentificare 3-D Secure, asigurând astfel cel mai înalt nivel de securitate posibil. Datele cardului vor fi stocate de către bancă.

4.12.2 La comenzile ulterioare plasate de un plătitor înregistrat, după confirmarea comenzii este afișată doar o scurtă notificare „plată în curs”; plătitorul nu mai este direcționat către poarta de plată. Apoi, magazinul online afișează rezultatul plății.

4.13 Conform legii privind evidența vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului o chitanță. Totodată, acesta este obligat să declare veniturile primite online, la autoritatea fiscală; în cazul unei defecțiuni tehnice, declarația se efectuează în termen de 48 de ore.

 

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPǍRARE

5.1 Cumpărătorul ia la cunoștință că, potrivit dispoziției Art. 1837 din Codul civil, nu este posibilă retragerea din contracte de vânzare-cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate conform dorințelor cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, din contracte de vânzare-cumpărare pentru livrarea de bunuri perisabile și de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, din contracte de cumpărare pentru furnizarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă și din contracte de vânzare-cumpărare pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau de programe pentru calculator, la care ambalajul original a fost desigilat.

5.2 În cazuri care nu fac obiectul articolului 5.1 din Termeni și Condiții sau altor situații în care nu este posibilă retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu prevederile Art. 1829. alin.1 din Codul civil.) în termen de paisprezece (14) zile de la primirea mărfii; dacă obiectul contractului de cumpărare îl constituie mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, acest termen curge de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie transmisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de către cumpărător la adresa sediului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului: info@bagalio.ro.

5.3 În cazul retragerii din contractul de vânzare-cumpărare în temeiul articolului 5.2 din Termeni și Condiții, contractul de vânzare-cumpărare se anulează de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea vânzătorului din contract. În cazul retragerii cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare, acesta are dreptul la rambursarea costurilor legate de returnarea mărfurilor către vânzător la nivelul celei mai ieftine modalități de transport oferite, chiar dacă mărfurile nu pot fi returnate prin poșta obișnuită din cauza naturii acestora.

5.4 În cazul retragerii din contract în temeiul articolului 5.2 din Termeni și Condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare, în același mod în care vânzătorul a primit aceste fonduri de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna cumpărătorului suma furnizată de acesta în momentul returnării bunurilor către cumpărător, sau în alt mod agreat de cumpărător, care nu generează cumpărătorului costuri suplimentare. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să returneze bunurile sau să demonstreze că a trimis bunurile vânzătorului.

5.5 În caz de pagube aduse mărfii, vânzătorul are dreptul la despăgubire, pe care o poate deduce unilateral din prețul de achiziție a cărui rambursare este solicitată de cumpărător.

5.6 În cazul în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu prevederile art. 1829 paragraful 1 din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în orice moment, până la preluarea bunurilor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul va returna prețul de cumpărare cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, sub forma plății fără numerar în contul desemnat de cumpărător.

5.7 În cazul în care cumpărătorului îi este oferit un cadou împreună cu bunurile comandate, contractul de cadou între vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul retragerii cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare, contractul de cadou pentru un astfel de cadou își pierde valabilitatea, cumpărătorul fiind obligat să returneze cadoul primit.

5.8 Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în termen de 30 de zile de la încheierea acestuia, dacă returnează bunurile nefolosite, nedeteriorate, în ambalajul original și cu etichetele originale.

5.9 K Puteți folosi următorul formular pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare.

 

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MǍRFURILOR

6.1 În cazul în care modul de transport este convenit în baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul va suporta riscul și toate costurile suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.2 În cazul în care vânzătorul este obligat prin contractul de vânzare-cumpărare să livreze bunurile într-un loc specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3 În cazul în care din vina cumpărătorului este necesar ca livrarea bunurilor să fie repetată sau efectuată în alt mod decât cel menționat în comandă, cumpărătorul va suporta costurile asociate livrării repetate a bunurilor, sau costurile asociate unei alte metode de livrare.

6.4 La preluarea mărfii de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului, și să anunțe imediat transportatorul în cazul oricăror defecte. În cazul constatării unei deteriorări a ambalajului care indică desfacerea neautorizată a pachetului, cumpărătorul poate refuza preluarea pachetului de la transportator. Acest lucru nu afectează drepturile cumpărătorului de răspundere pentru defecte ale bunurilor și alte drepturi ale cumpărătorului care decurg din reglementările legale general obligatorii.

6.5 Alte drepturi și obligații ale părților privind transportul mărfurilor pot fi reglementate de condiții speciale de livrare ale vânzătorului, dacă acesta le emite.

 

7 ÎNLOCUIREA PRODUSELOR

7.1 Cumpărătorul poate înlocui un produs cu altul, dacă acesta este nefolosit, nedeteriorat, în ambalajul original și cu etichetele originale.

7.2  Pentru înlocuirea produselor este necesară expedierea acestora prin colet recomandat la adresa Bagalio, Krenova 210/64, Brno, Republica Cehă. Pachetul trebuie să conțină o copie a facturii și o scrisoare de intenție în care cumpărătorul informează vânzătorul despre produsele cu care dorește să înlocuiască produsele returnate, și numărul de cont în care vânzătorul va trimite diferența față de prețul de achiziție al produsului inițial, dacă este cazul.

7.3 Cumpărătorul este obligat să deconteze orice diferență față de prețul de achiziție a produselor conform acordului anterior cu vânzătorul, prin transfer în contul bancar al vânzătorului sau în numerar, la primirea mărfii.

7.4 Costurile asociate înlocuirii produselor vor fi suportate integral de către cumpărător.

 

8 DREPTURILE CARE DECURG DINTR-O PRESTAȚIE DEFECTUOASǍ

8.1 Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg dintr-o prestație defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale general obligatorii (în special dispozițiile din secțiunile 1914 până la 1925, secțiunile 2099 până la 2117 și secțiunile 2161 până la 2174 din Codul civil, precum și din Legea nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorului, cu modificările ulterioare).

8.2 Vânzătorul își asumă răspunderea față de cumpărător că marfa nu are defecte la momentul preluării. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător în special de faptul că la momentul preluării produselor de către cumpărător:

8.2.1 bunurile au caracteristicile convenite de părți sau, în lipsa unui acord, posedă caracteristicile descrise de către vânzător sau producător, sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și publicitatea efectuată acestora;

8.2.2 bunurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător pentru utilizarea acestora, sau scopului în care sunt utilizate de obicei bunuri de acest fel;

8.2.3 bunurile corespund ca design și calitate eșantionului sau modelului convenit, dacă designul și calitatea acestora a fost specificată conform unui eșantion sau model convenit;

8.2.4 bunurile sunt prezente în cantitatea, dimensiunile sau greutatea corespunzătoare, și că

8.2.5 bunurile respectă cerințele reglementărilor legale în vigoare.

8.3   Dacă defectul devine evident în termen de 12 luni de la primire, produsele vor fi considerate ca fiind defecte la momentul primirii.

8.4   Obligațiile vânzătorului care decurg din prestația defectuoasă se ridică cel puțin la nivelul obligațiilor care decurg din prestația defectuoasă a producătorului. În caz contrar, cumpărătorul are dreptul de a-și revendica dreptul privind defectul care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire. În cazul în care mărfurile vândute, ambalajul acestora, instrucțiunile care însoțesc mărfurile sau publicitatea în conformitate cu alte legislații indică perioada în care mărfurile pot fi utilizate, se aplică prevederile de garantare a calității. Prin garantarea calității, vânzătorul se obligă ca produsele să fie apte de utilizare normală pentru o anumită perioadă de timp, sau să își păstreze proprietățile obișnuite. În cazul în care cumpărătorul a reclamat în mod întemeiat vânzătorului defectul produsului, perioada de exercitare a drepturilor decurgând din prestația defectuoasă sau din termenul de garanție nu curge pentru perioada în care cumpărătorul nu poate folosi produsele defecte.

8.5  Prevederile articolului 8.4 din Termeni și Condiții nu se aplică produselor vândute la un preț mai mic din cauza unui defect pentru care s-a convenit reducerea de preț, uzurii produselor cauzate de utilizarea normală a acestora, produselor uzate pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau de uzură prezent la recepționarea acestuia de către cumpărător, sau dacă rezultă din natura mărfii. Cumpărătorul nu poate revendica dreptul decurgând dintr-o prestație defectuoasă în cazul în care cumpărătorul știa înainte de preluarea produsului că acesta este defect, sau dacă cumpărătorul însuși a cauzat defectul.

8.6 Drepturile care decurg din răspunderea privind marfa cu defecte se revendică la vânzător. Cu toate acestea, în cazul în care confirmarea emisă vânzătorului cu privire la sfera de responsabilitate pentru defecțiuni (în sensul prevederilor art. 2166 din Codul civil) menționează pentru efectuarea de reparații o terță persoană, situată mai aproape de vânzător sau de domiciliul cumpărătorului, cumpărătorul va revendica dreptul la reparații părții terțe desemnate pentru a efectua reparația. Exceptând cazurile din paragraful anterior în care pentru efectuarea reparațiilor este desemnată o terță persoană, vânzătorul este obligat să accepte reclamația la orice unitate unde reclamația poate fi acceptată având în vedere gama de produse sau servicii furnizate, sau chiar și la sediul social sau la locul de activitate al acestuia. Vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului o confirmare scrisă care menționează data la care cumpărătorul și-a revendicat dreptul, conținutul reclamației și modalitatea de soluționare a reclamației solicitate de cumpărător; documentul va mai menționa și o confirmare a datei și a modului de rezolvare a reclamației, inclusiv o confirmare a reparației și a duratei acesteia, sau o justificare scrisă pentru respingerea reclamației. Această obligație se aplică și părților terțe desemnate de vânzător pentru a efectua reparația.

8.7  Cumpărătorul poate revendica în mod expres drepturile decurgând din răspunderea pentru defectele mărfurilor prin expedierea acestora la adresa Bagalio, Krenova 210/64, Brno, Republica Cehă, telefonic na numărul +40 332 228 128 sau prin e-mail la adresa info@bagalio.ro.

8.8  Cumpărătorul va informa vânzătorul cu privire la revendicarea aleasă fie odată cu notificarea privind constatarea defectului, fie imediat după această notificare, fără întârzieri nejustificate. Cumpărătorul nu poate schimba alegerea făcută fără acordul vânzătorului, cu excepția cazurilor în care cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi iremediabil.

8.9   În cazul produselor care nu au caracteristicile specificate în articolul 8.2 din Termeni și Condiții, cumpărătorul poate solicita livrarea unui produs nou, fără defecte, dacă această opțiune nu este disproporționată luând în considerație natura defectului; dacă defectul privește doar o componentă a produsului, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea piesei defecte; dacă acest lucru nu este posibil, acesta se poate retrage din contract. Dacă această cale este disproporționată din cauza naturii defectului, și mai ales dacă defectul poate fi remediat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul la înlăturarea gratuită a defectului. Cumpărătorul are dreptul la înlocuirea produsului sau a pieselor defecte chiar și în cazul unui defect remediabil, dacă nu poate folosi produsul în mod corespunzător din cauza reapariției defecțiunii după reparație sau din cauza unui număr mare de defecțiuni. În acest caz, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract. În cazul în care cumpărătorul nu se retrage din contract sau nu își revendică dreptul la înlocuirea produsului sau a componentelor defecte ale acestuia sau dreptul la repararea produsului, acesta poate solicita o reducere rezonabilă a prețului achitat. Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă și în următoarele cazuri: dacă vânzătorul nu poate livra mărfuri noi fără defecte, nu poate înlocui piesa sau repara produsele, precum și dacă vânzătorul nu intermediază remedierea defectului într-un termen rezonabil, sau dacă intermedierea reparației ar cauza dificultăți semnificative pentru cumpărător.

8.10   Alte drepturi și obligații ale părților rezultând din răspunderea vânzătorului pentru defectele mărfurilor pot fi reglementate de procedura de reclamație a vânzătorului.

 

9 ALTE DREPTURI ȘI OBLIGATII ALE PǍRȚILOR CONTRACTANTE

9.1 Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc la achitarea prețului integral al bunurilor de către cumpărător.

9.2 Vânzătorul nu este supus, în raport cu cumpărătorul, niciunui cod de conduită în sensul prevederilor art. 1826 alin. e) din Codul civil.

9.3 Vânzătorul gestionează reclamațiile consumatorilor prin adresa de e-mail info@bagalio.ro. Vânzătorul va trimite cumpărătorului informațiile privind soluționarea reclamațiilor acestuia pe adresa de e-mail a cumpărătorului.

9.4 K Autoritatea responsabilă cu soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care decurg din contractul de vânzare-cumpărare este Česká obchodní inspekce (Inspectoratul Comercial Ceh), cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Număr unic de identificare: 000 20 869, adresa de internet: http://www.coi.cz. Platforma pentru soluționarea online a litigiilor de la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a soluționa litigiile dintre vânzător și cumpărător în temeiul contractului de vânzare-cumpărare.

9.5 Centrul European al Consumatorilor Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este punctul de contact, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentul European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor și modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, precum și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul de soluționare online a litigiilor de consumator).

9.6 Vânzătorul are dreptul de a comercializa mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul licențelor comerciale PRse efectuează de către biroul de licențe comerciale relevant, în limitele competenței acestuia. Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal supraveghează domeniul protecției datelor cu caracter personal. Česká obchodní inspekce (Inspectoratul Comercial Ceh) supraveghează, într-o măsură limitată, respectarea Legii privind protecția consumatorului nr. 634/1992 Coll., cu modificările ulterioare.

9.7 Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări a circumstanțelor în sensul Art. 1765 paragraful 2 din Codul civil.

 

10 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Obligația de a furniza informații cumpărătorului în sensul Articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Privind Protecția Persoanelor Fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumită în continuare „Regulamentul GDPR”) referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de vânzare-cumpărare, în scopul negocierii prezentului contract și pentru scopurile îndeplinirii obligațiilor de drept public ale vânzătorului va fi îndeplinită de către vânzător prin intermediul unui document special.

 

11 TRIMITEREA DE MESAJE COMERCIALE ȘI STOCAREA DE COOKIES

11.1 Cumpărătorul este de acord cu trimiterea de informații referitoare la bunurile, serviciile sau societatea comercială vânzătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului, și este totodată de acord cu trimiterea de mesaje comerciale de către vânzător la adresa de e-mail a cumpărătorului. Obligația vânzătorului de informare a cumpărătorului în sensul articolului 13 din Regulamentul GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicări comerciale este îndeplinită de vânzător prin intermediul unui document special.

11.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookies în computerul acestuia. Dacă efectuarea de achiziții pe pagina web a vânzătorului și îndeplinirea obligațiilor față de vânzător conform contractului de vânzare-cumpărare sunt posibile fără a stoca așa-numitele cookies în computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca oricând consimțământul conform paragrafului anterior.

 

12 EXPEDIEREA DE CORESPONDENȚǍ

12.1 Cumpărătorul poate primi corespondență la adresa de poștă electronică a acestuia.

 

13 DISPOZIȚII FINALE

13.1 Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului conform legislației generale obligatorii

13.2 Dacă o prevedere din prezentul document de Termeni și Condiții este sau devine invalidă sau inaplicabilă, prevederea invalidă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei sens este cât mai apropiat de prevederea invalidă. Invaliditatea sau inaplicabilitatea unei prevederi nu afectează validitatea celorlalte prevederi

13.3 Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

13.4 Datele de contact ale vânzătorului: adresa pentru livrarea pachetelor: Bagalio, Krenova 210/64, Brno, Republica Cehă, adresa de e-mail: info@bagalio.ro, telefon +40 332 228 128.

 

La Brno, în data de 1. 1. 2023            

Akceptujeme karty VISA Akceptujeme karty Mastercard Akceptujeme karty Maestro Akceptujeme Google Pay