Cu ce va putem ajuta?

+40 332 228 128

(9:00–15:00)

Meniu

Procedura de reclamații

1. Dispoziții și definiții de bază

Prezenta procedură de reclamații a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 89/2012 Coll., ale Codului civil, nr. 513/1991 Coll. și ale Legii nr. 634/1992 Coll., Legea Protecției Consumatorului, cu modificările ulterioare (denumită în continuare „Legea”) și se aplică bunurilor de consum (mai departe „bunuri”), pentru care se exercită drepturile cumpărătorului decurgând din răspunderea pentru defecte în timpul perioadei de garanție (mai departe „reclamație).

„Contractul de consum” înseamnă un contract de cumpărare, un contract de muncă sau alte contracte, unde părțile contractante constau din consumator pe de o parte și furnizor de cealaltă parte.

„Vânzătorul” este Shopen Group s.r.o., cu sediul social la adresa Purkyňova 3050 / 99a, 61200 Brno, Republica Cehă, număr unic de identificare: 29365252, înscris în Registrul Comerțului la 23 iulie 2012. Shopen Group este o entitate juridică care acționează în cadrul activității sale comerciale sau a unei alte activități antreprenoriale în scopul încheierii și îndeplinirii contractului. Este o entitate comercială care furnizează produse sau prestează servicii cumpărătorului direct sau prin intermediul altor entități juridice.

Clientul magazinului nostru online este „Cumpărătorul”. Reglementările legale în vigoare, fac distincția între cumpărătorul care este și consumator și cumpărătorul care nu este consumator.

„Cumpărătorul consumator” sau pur și simplu „consumatorul” este o persoană care, la încheierea și executarea unui contract, nu acționează în cadrul activității sale comerciale sau a unei alte activități de afaceri.

„Cumpărătorul non-consumator” este un antreprenor care achiziționează produse sau folosește servicii în scopul activității sale de afaceri cu acele produse sau servicii. Acest cumpărător este guvernat de Termeni și Condiții în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, precum și de Codul Comercial.

2. Condiții de garanție

Dacă bunurile prezintă defecte vizibile, în special dacă bunurile sunt livrate cumpărătorului într-un colet deteriorat, cumpărătorul este îndreptățit sa nu accepte bunurile. Aceasta nu afectează dreptul cumpărătorului la o prestație adecvată din partea vânzătorului, sau la rambursarea prețului de achiziție. Alegerea aparține cumpărătorului.

În cazul în care defectele apar după acceptarea bunurilor de către cumpărător, în perioada de garanție, cumpărătorul este îndreptățit să depună o reclamație.

Conform prevederilor legii în vigoare, durata perioadei de garanție este de 24 de luni, cu anumite excepții prevăzute de lege. Perioada de garanție începe din momentul preluării bunurilor de către cumpărător.

În cazul efectuării de reparații ale unor bunuri în garanție, perioada de garanție se va prelungi cu durata reparației bunurilor. În cazul înlocuirii bunurilor începe să curgă o nouă perioadă de garanție.

Garanția nu acoperă uzura bunurilor cauzată de utilizarea normală a acestora.

La solicitarea consumatorului, vânzătorul este obligat sa furnizeze acestuia o garanție scrisă (certificat de garanție). Dacă natura bunulului o permite, în locul certificatului de garanție este suficient să se elibereze cumpărătorului o dovadă de cumpărare (factură), care să conțină informațiile aferente unui certificat de garanție. Certificatul de garanție trebuie să conțină numele și prenumele vânzătorului, numărul unic de identificare, adresa sediului comercial.

Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în toate cazurile prevăzute de lege. În cazul îndeplinirii tuturor condițiilor legale necesare, retragerea intră în vigoare din momentul trimiterii către vânzător a declarației cumpărătorului privind retragerea din contract. În cazul retragerii din contract, contractul se reziliază de la început și părțile sunt obligate să restituie tot ceea ce și au furnizat reciproc în baza acestuia. În cazul rezilierii contractului din cauza exercitării drepturilor care decurg din răspunderea pentru defecte, cumpărătorul returnează vânzătorului prestația furnizată de acesta numai în măsura în care acest lucru este obiectiv posibil în situația dată.

În cadrul exercitării dreptului la garanție, consumatorul are dreptul la:

  • în cazul unei încălcări minore a contractului de vânzare-cumpărare, dreptul la remedierea defectului în mod gratuit, adecvat și în timp util, dacă aceasta nu este disproporționată din cauza naturii defectului, iar dacă o astfel de procedură nu este posibilă, dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție.
  • în cazul unei încălcări semnificative a contractului de vânzare-cumpărare, dreptul la înlocuirea bunurile defecte, la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, la repararea bunurilor defecte sau la o reducere a prețului de achiziție.

3. Soluționarea reclamațiilor

În cazul în care cumpărătorul își exercită dreptul de a solicita înlăturarea defectelor bunurilor prin reparație, iar în certificatul de garanție este specificat, în scopul furnizării de reparații în garanție, un întreprinzător diferit de vânzător, al cărui sediu social sau loc de afaceri se află în același loc ca și în cazul vânzătorului sau la o locație mai apropiată de cea a cumpărătorului, cumpărătorul își va exercita dreptul la reparația bunurilor în garanție la întreprinzătorul specificat în certificatul de garanție. Aceste informații pot fi găsite și în documentul care înlocuiește certificatul de garanție.

Este necesară expedierea bunurilor ce fac obiectul reclamației la adresa Packeta România S.R.L., Bagalio, Drumul Osiei 53–55, 062395 București. Pentru accelerarea soluționării reclamației ne puteți contacta la numărul de telefon +40 332 228 128 sau la adresa de e-mail info@bagalio.ro.

La primirea bunurilor revendicate la sediul Vânzătorului se emite un proces-verbal de reclamație care este transmis in scris consumatorului în formă scrisă, prin e-mail sau poștă, în cel mult 10 zile lucrătoare de la primire.

Atât reclamația cât și înlăturarea defectelor vor fi soluționate fără întârzieri nejustificate, în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii reclamației, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul convin asupra unei durate mai lungi.

Reclamația poate fi considerată soluționată numai atunci când acest fapt este comunicat de către vânzător cumpărătorului, indiferent dacă reclamația a fost respinsă sau acceptată. Aceste informații sunt transmise cumpărătorului, în formă electronică sau tipărită, cel târziu în următoarea zi lucrătoare după soluționarea reclamației. În cazul în care vânzătorul nu contactează consumatorul în termen de 30 de zile, defectul este considerat ireparabil, iar consumatorul poate pretinde rambursarea prețului bunurilor.

În situațiile în care este necesară expedierea bunurilor către vânzător, cumpărătorul se va asigura, în propriul interes, că bunurile sunt ambalate adecvat și protejate corespunzător. Costurile de transport în acest caz sunt suportate de cumpărător. În cazul în care reclamația este acceptată, vânzătorul va rambursa cumpărătorului costul transportului.

Dreptul de a revendica garanția expiră în cazul deteriorării bunurilor din cauza uzurii acestora.

În cazul retragerii din contractul de vânzare-cumpărare sau al acordării unei reduceri la prețul de achiziție, suma aferentă este returnată cumpărătorului prin transfer, în contul bancar desemnat de acesta, în termen de cel mult 14 zile de la primirea mărfii.

4. Dispoziții finale

Această procedură de reclamație intră în vigoare la data de 9.1. 2022

Akceptujeme karty VISA Akceptujeme karty Mastercard Akceptujeme karty Maestro Akceptujeme Google Pay