Cu ce va putem ajuta?

+40 332 228 128

(9:00–15:00)

Meniu

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări comerciale și activități de marketing

1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE ADMINISTRATORULUI

1.1.      Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Shopen Group s.r.o., cu sediul social în Purkyňova 3050a/99a, 612 00 Brno, Cehia, număr de identificare: 29365252, înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Regional din Brno, Secțiunea C, Insert 75661 (în continuare doar „administrator“).

1.2.      Datele de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa de livrare Shopen Group s.r.o. - Bagalio, Křenová 210/64, 60200 Brno, Cehia, adresa de e-mail info@bagalio.ro, telefon +40 332 228 128 (9:00 – 15:00).

1.3.      Administratorul nu a numit un funcționar responsabil cu protecția datelor.

2. TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1.      Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este consimțământul dvs. acordat acestui administrator în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (în continuare doar „regulament“).

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR MELE PERSONALE

3.1.      Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este acela de a permite administratorului să vă trimită comunicări comerciale, să desfășoare alte activități de marketing față de dvs.

3.2.      Din partea administratorului nu există un proces decizional individual automat în sensul articolului 22 din regulament.

4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1.      Perioada pentru care datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate de administrator este de 3 ani, însă nu va depăși momentul retragerii consimțământului dvs. de prelucrare a acestor date (pentru scopul acestei prelucrări).

5. MODUL ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI DESTINATARII ACESTOR DATE

5.1.      Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod automat, utilizând dispozitive de marketing, în format electronic, întotdeauna cu un nivel ridicat de securitate tehnică, organizatorică și de personal, în conformitate cu cerințele legii.

5.2.      Prelucrarea este efectuată în principal de către angajații administratorului, iar acesta încredințează următoarele persoane împuternicite cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza unui contract de prelucrare a acestor tipuri de date, cu condiția îndeplinirii condițiilor legale:

  • entități externe care furnizează servicii de marketing - Tribound Creative s.r.o., CUI: 04821807
  • furnizori de software pentru activități de marketing - The Rocket Science Group LLC care furnizează dispozitivul de marketing MailChimp
  • furnizorul serviciului de găzduire - VSHosting s.r.o., CUI 61505455

5.3.      Operatorul nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță (țară din afara UE) sau către o organizație internațională.

6. DREPTURILE SUBIECȚILOR DATELOR PEROSONALE

6.1.      În condițiile stabilite în regulament, aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele dvs. cu caracter personal, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării acestora, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal.

6.2.      Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul dat administratorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totuși acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de retragerea consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal după cum urmează: Prin corespondență la adresa administratorului sau pe cale electronică, prin e-mail.

6.3.      În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. personale a încălcat sau încalcă regulamentul, aveți dreptul, printre altele, să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere.

6.4.      Nu sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este o cerință legală sau contractuală și nici nu este o cerință necesară pentru încheierea contractului.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care această creere are legătură cu marketingul direct. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Akceptujeme karty VISA Akceptujeme karty Mastercard Akceptujeme karty Maestro Akceptujeme Google Pay