Cu ce va putem ajuta?

+40 332 228 128

(9:00–15:00)

Meniu

Prelucrarea datelor personale

Compania Shopen Group s.r.o. vă prelucrează datele cu caracter personal în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului încheiat cu dvs. privind vânzarea de bunuri (sau pentru punerea în aplicare a măsurilor luate înainte de încheierea unui astfel de contract) și, de asemenea, le prelucrează în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale companiei.

1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE ADMINISTRATORULUI

  1. Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Shopen Group s.r.o., cu sediul social în Purkyňova 3050a/99a, 612 00 Brno, Cehia, număr de identificare: 29365252, înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Regional din Brno, Secțiunea C, Insert 75661 (în continuare doar „administrator“).

  2. Datele de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa de livrare Shopen Group s.r.o. - Bagalio, Křenová 210/64, 60200 Brno, Cehia, adresa de e-mail info@bagalio.ro, telefon +40 332 228 128 (9:00 – 15:00).

  3. Administratorul nu a numit un funcționar responsabil cu protecția datelor.

2. TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este că această prelucrare este necesară pentru:

  1. executarea contractului dintre dvs și administrator sau pentru punerea în aplicare de către administrator a unor măsuri înainte de încheierea unui astfel de contract, în sensul articolului 6, alineatul 1, litera b) din Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European, cu privire la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) (în continuare doar „regulament“);

  2. îndeplinirea obligațiilor legale la care este supus administratorul, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera c) din regulament și, în special, îndeplinirea obligațiilor impuse administratorului de către dispozițiile legale general obligatorii, în special de către Legea nr. 235/2004 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările sale ulterioare, Legea nr. 586/1992 privind impozitul pe venit, cu modificările sale ulterioare, și Legea nr. 563/1991 privind contabilitatea, cu modificările sale ulterioare

   .

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

  1. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este executarea contractului dintre dvs. și administrator, inclusiv livrarea bunurilor și soluționarea drepturilor în temeiul răspunderii pentru defecte, sau punerea în aplicare a unor măsuri de către administrator înainte de încheierea unui astfel de contract, precum și îndeplinirea de către administrator a obligațiilor de drept public aferente.

  2. Din partea administratorului nu există un proces decizional individual automat în sensul articolului 22 din regulament.

4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata efectelor drepturilor și obligațiilor contractuale și pentru perioada necesară în scopul arhivării în conformitate cu reglementările legale general obligatorii relevante, dar nu mai mult decât perioada specificată de reglementările legale general obligatorii.

5. ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Alți destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal vor fi companiile de transport și alte persoane implicate în livrarea bunurilor sau în executarea plăților în temeiul contractului de achiziție, precum și persoanele ce furnizează servicii tehnice legate de funcționarea e-shop-ului pentru administrator, inclusiv operarea de software și stocarea datelor. Alți destinatari ai datelor dvs. personale vor fi:

  • Poșta cehă, s. p., CUI 47114983
  • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., CUI 61329266
  • PPL CZ s.r.o., CUI 25194798
  • Uloženka s.r.o., CUI 24299162
  • Zásilkovna s.r.o., CUI 28408306
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o, CUI 26087961
  • Balíkobot, s.r.o., CUI 06283799
  • Tribound Creative s.r.o., CUI 04821807
  • Lenka Bajzová, CUI 60354313
  • Bc. Patrik Chukir, CUI 09493476
  • VSHosting s.r.o., CUI 61505455
  • ABRA Flexi s.r.o., CUI 28019920
  • OLYMPIC s.r.o., CUI 27480381
  • Smartsupp.com, s.r.o., CUI 03668681
  • The Rocket Science Group LLC
  1. În plus, destinatarii datelor dvs. cu caracter personal prelucrate în scopul respectării obligațiilor legale pot fi și autoritățile fiscale sau alte autorități competente în cazul, în care administratorul este obligat de reglementările legale general obligatorii să facă acest lucru.

  2. Administratorul nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță (țară din afara UE) sau către o organizație internațională.

6. DREPTURILE SUBIECȚILOR DATELOR PEROSONALE

  1. În condițiile stabilite în regulament, aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele dvs. cu caracter personal, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării acestora, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal.

  2. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. personale a încălcat sau încalcă regulamentul, aveți dreptul, printre altele, să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere.

  3. Nu sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului și, fără furnizarea acestor date, contractul nu poate fi încheiat sau executat de către administrator.

Akceptujeme karty VISA Akceptujeme karty Mastercard Akceptujeme karty Maestro Akceptujeme Google Pay